Thore Husfeldt

Archive for January 2005

Sudoku

leave a comment »

Introduktion till algoritmer och beräkningskomplexitet med utgångspunkt i sudoku.

  • 2005. Lunds universitet. Naturvetenskap, medicin, och teknikdagar för gymnasieelever.

Written by thorehusfeldt

January 1, 2005 at 11:58