Thore Husfeldt

Archive for January 2007

Why Don’t You Have More Friends?

leave a comment »

Varför har du inte fler vänner?

Om sociala nätverk med fokus på “världen är liten”-fenomener.

  • 2007. Lunds universitet. Naturvetenskap, medicin, och teknikdagar för gymnasieelever.

Written by thorehusfeldt

January 1, 2007 at 11:56