Thore Husfeldt

Archive for June 2007

A Linnean Journey from Computation of Taxonomies to Taxonomies of Computation

leave a comment »

En linneansk resa från taxonomiberäkning till beräkningstaxonomi

Om beräkningsbiologi med utgångspunkt i linneansk taxonomi.

  • 6 juni 2007. Botaniska trädgården, Lund; del av en serie sk “linnéföredrag” i samband med linnéfirandet på nationaldagen.

Written by thorehusfeldt

June 6, 2007 at 11:53